Welkom, welcome!
 

Welcome at Investments@Worktm, Value management & consultancy (I@W)!  I@W is a strategic advisor and independent family officer specializing in value management for Investors, HNWIs/Families, Entrepreneurs and Companies. 
 
We take an investment perspective as starting point: how can we enhance chances, while making risks manageable! This requires an integral approach. Strategy, organisation & financial structure need to be aligned. This is a continuous proces that need to be managed actively. 
 
Thinking, doing and sleeves up. That leads to results! 
 
Kindest regards,
 
Michael Pullens
Your managing director@work

mp@investmentsatwork.eu

 

I hope to meet you about this approach. For Internationals please click on Investments@Work English pages. 

 

Welkom bij Investments@Worktm, Value management & consultancy (I@W). I@W is een strategisch adviseur en onafhankelijk family officer gespecialiseerd in het ontwikkelen van waarde voor Investeerders, HNWIs/Families, Ondernemers en Ondernemingen.
 
Wij doen dit altijd vanuit een
investeringsperspectief: hoe kunnen we de kansen optimaal benutten en het risico hanteerbaar maken! Ervaring leert dat dit een integrale aanpak vereist. Strategie, organisatie & financiële structuur dienen op elkaar afgestemd te zijn. Dit is een continu proces en dient actief gemanaged te worden. 
 
Denken, doen en mouwen opstropen. Dat leidt tot resultaat! 
 
Hartelijke groet,
 
Michael Pullens
Your managing director@work
 
mp@investmentsatwork.eu

 

Ik hoop u hierover te ontmoeten. Get connected (subscribe)? Klik hier voor nieuwsbrief (en subscribe)
 
Algemene voorwaarden , general terms & conditions (please ask for translation)
 

 


 

Tweets

Alliances & memberships: