Welkom, welcome!
 

We welcome you at Investments@Worktm, Value management & consultancy. Investments@Work is a boutique investment company specializing in value management for Investors, Entrepreneurs and Companies.
 
We take an investment perspective as starting point: how can we enhance chances, while making risks manageable! This requires an integral approach. Strategy, organisation & financial structure need to be aligned. This is a continuous proces that need to be managed actively. Our Investors choose for this active and result-oriented approach. See also Private Corporate Investments
 
Thinking, doing and sleeves up. That leads to results! I hope to meet you about this approach. For Internationals please click on Investments @ Work English pages. 
 
Kindest regards,
 
Michael Pullens
Your managing director@work

mp@investmentsatwork.eu

 

Van harte welkom bij Investments@Worktm, Value management & consultancy. Investments@Work is een gespecialiseerde dienstverlener in het ontwikkelen van waarde voor Investeerders, Ondernemers en Ondernemingen.
 
Wij doen dit altijd vanuit een
investeringsperspectief: hoe kunnen we de kansen optimaal benutten en het risico hanteerbaar maken! Ervaring leert dat dit een integrale aanpak vereist. Strategie, organisatie & financiële structuur dienen op elkaar afgestemd te zijn. Dit is een continu proces en dient actief gemanaged te worden. Onze Investeerders zijn daarmee actieve en ondernemende Investeerders, die meer zien & doen dan alleen financiën en 'managen' op afstand. Zie ook Private Corporate Investments
 
Denken, doen en mouwen opstropen. Dat leidt tot resultaat! Ik hoop u hierover te ontmoeten. Get connected (subscribe)? Klik hier voor nieuwsbrief (en subscribe)
 
Hartelijke groet,
 
Michael Pullens
Your managing director@work
 
mp@investmentsatwork.eu
 
Algemene voorwaarden , general terms & conditions (please ask for translation)
 

 
Algemene voorwaarden , general terms & conditions (please ask for translation)

Tweets

Alliances & memberships: