Consultancy & interim management

Consultancy
Het inzetten van consultants is ons inziens alleen waardevol in bijzondere situaties. Er dient een duidelijk ontwikkeldoel gerealiseerd te worden, waartoe de onderneming alleen niet in staat is. Samen met externen wel. Inzet van Investments@Work is alleen zinvol indien er een duidelijke groei- of waardedoelstelling gerealiseerd kan worden. Een heldere besluitvorming in de stappen van ontwikkeling is onontbeerlijk.
 
De meeste 'gangbare' consultancy-trajecten duren veel te lang, kosten te veel, leveren te weinig toegevoegde waarde, zijn niet investeringsgericht en worden niet geborgd door resultaatgerichte besluitvorming aan de kant van de opdrachtgever. Zonde van alle tijd, geld en niet op zijn minst motivatie van uw medewerkers.
 
Investments@Work werkt compact en resultaatgericht op de volgende terreinen:


Interim management
Relaties van Investments@Work doen ook regelmatig beroep op onze kennis, ervaring en netwerk voor interim management. Investments@Work heeft ruim 20 jaar ervaring met interim management en beschikt over een eigen netwerk van interimmers alsook aanvullende netwerken en search methodieken om u de meest geschikte kandidaten te presenteren. Zowel voor functionele (expert) rollen alsook interim management voor vernieuwings-, veranderings- of crisismanagement.

* Strategie-ontwikkeling

* Organisatie-structurering
* Nieuwe business concepten
* Strategische marketing

* Recovery en herstructurering

* (Her)financiering, aan- en verkoop ondernemingen
* Alliantie-strategie & -management
* Business planning
* A.i. directie & managementrollen
* Commissariaat

* Werven, selecteren adviseurs/interim managers voor u